Tuzsér-Falu 

 

I. TUZSÉR KÖZSÉG BEMUTATÁSA

Révész Éva: Fejezetek Tuzsér község történetébõl és néprajzából
címû szakdolgozatának szószerinti másolata, a szerzõ beleegyezésével.

 

1. A KÖZSÉG BEMUTATÁSA


        Tuzsér község Magyarország Alföldjén, a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén található.

 A község szomszédos falvai északon Tiszabezdéd, délen Komoró, keleten Mándok,      nyugaton pedig a Tisza folyó és a folyó túlsó partján fekvõ Zemplénagárd. A  fõvárostól 365 km, a megyeszékhelytõl, Nyíregyházától 65 km, az ország keleti    kapujától, Záhonytól ill. a magyar-ukrán határtól mindössze 10 km választja el.

 Hazánk jelenlegi határainak kialakulása következtében közvetlen határmenti településsé  vált a község. A fõvárossal és az ország többi részével a 4-es fõút és a vasútvonal  köti össze a falut. A Budapesttõl Záhonyig húzódó közlekedési fõútvonalba Tuzsér is  beletartozik. A Tiszán mûködõ komp biztosítja a kapcsolatot Bodrogközzel. Határa  szabálytalan formát követ, fõleg déli irányban hosszan elnyúlik. Déli részén  helyezkedik el az Újfalu, keleti részén, Tuzsér és Mándok között pedig a Kálonga-        tanya, mely szintén a községhez tartozik.
 A község fõ utcája a Kossuth út, melyen még sok népi lakóház található. Van két  orvosi és fogorvosi rendelõje, gyógyszertára, faluháza, három óvodája, könyvtára és  három iskolaépülete.

 Itt található a Tiszántúl egyetlen barokk mûemlék kastélya: a volt Lónyay-kastély.  Református templomai is barokk eredetû, mûemlék jellegû.1

 Lakóinak száma 3370, közülük 2000 ember még ma is foglalkozik gazdálkodással.  1100 hektár földjébõl 300 hektár gyümölcsös, fõként alma – mely vidékünket  világhírûvé tette -, kisebb területen szõlõ. A többi terület szántó, erdõ ill. gyep.

 A lakosságnak munkalehetõséget kínál a község külterületén lévõ ipari üzemek  sora: ERDÉRT Tuzsér
TAURUS Gumiipari Vállalat,    MÁV RT személyi és  áruforgalmi egységei.

 

 

Emlékezés
Dankó József polgármesterre

 


Dankó József Tuzsér Nagyközség Polgármestere, 1951-ben született Tuzséron. Tanulmányai befejezését követAen a Tuzséri Erdért Vállalat dolgozója lett, rövid idAn belül szorgalmas munkája eredményeként csoportvezetA, késAbb mAvezetA vált belAle. Munkáját kitüntetésekkel is elismerték. 
A rendszerváltás utáni évek alatti létszámleépítés eredményeként, 25 évnél hosszabb munkaviszony után szAnt meg jogviszonya. Ezt nem sokkal követAen Tuzsér Nagyközség Önkormányzatánál jött létre munkaviszonya falugondnoki munkakörre, melynek keretében az idAk múlásával a település igazi gazdájává vált. Nevéhez fAzAdött a közterületek rendje, a közfoglalkoztatottak hasznos foglalkoztatása. 
Sok sikeres rendezvény lebonyolításáért volt felelAs, de gondoskodott az önkormányzati vagyon megóvásáról, a szükséges javítások, karbantartások elvégzésérAl is. Már csupa szív futballistaként belopta az itt élAk szívébe magát, melyet lelkiismeretes munkája tovább erAsített, melynek eredményeként a 2010. évi önkormányzati választásokon Tuzsér Nagyközség Polgármesterévé választották. Polgármesterként ha kellett, konfliktusokat is vállalt, véleménye, javaslatai érvényre juttatásáért. ElsAdleges feladatának tekintette a köz szolgálatát. Polgármestersége alatt jelentAs és hosszútávon kedvezA hatással bíró beruházások kezdAdtek el, illetve valósultak meg.  A teljesség igénye nélkül említhetA az új Posta épület befejezése, a 210 millió forintos óvoda bAvítési és felújítási program elindítása, a SportöltözA teljes megújítása, jelentAs energetikai fejlesztések, a könyvtár infó-kommunikációs megújítása.
Még betegen is elsAbbséget jelentett értékrendjében a munkafeladatok teljesítése, és csak ezt követte a remélt gyógyulás elérése. Utolsó napjaiban is figyelemmel kísérte a folyamatban lévA munkákat, jó tanáccsal segítette azok gördülékeny megvalósítását. Halála megrendítette nem csak feleségét, gyermekeit, unokáit, barátait és rokonait, de Tuzsér Nagyközség valamennyi lakóját, a térség közéleti szereplAit. 
Nyugodj békében Polgármester Úr!

 

 

Ünnepélyes keretek között Átadáták a Tuzséri óvoda megújult épületét, mely így nemcsak kibövült féröhelyekkel, hanem modern környezettel és felszereléssel várja az óvodásokat.


2013. szeptember 16.

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata március elején kezdte meg a Kossuth út 72. szám alatti óvodai intézményének bövítését és korszerüsítését, mely a tervezettnél közel fél évvel hamarabb, már 2013. szeptember 13.án befejezödött. A beruházás összköltsége 209.786.822 forint, melynek 95 % -át - 199.297.481 Forintot - támogatásra alkalmasnak ítéltek az ÉAOP-4.1.1/A-11 kódjelü, Európai Unió által társfinanszírozott támogatási konstrukció keretében. A fennmaradó 5 % -ot - 10.489.341 Forintot -Tuzsér Nagyközségi Önkormányzata öneröböl biztosította.
Az óvodai féröhelyek hiányát kiemelt problémaként kezelte Tuzsér Nagyközség Önkormányzata. Évek óta, a maximális kihasználtság mellett is maradtak olyan gyerekek, akiket már nem tudtak az intézményben fogadni. Ennek a problémának a megoldásaként az Önkormányzat sikeresen igényelt Európai Uniós támogatást, így kevés önerA mellett, 3 új csoportszobával kezdték el bAvíteni, felújítani  a Kossuth utcai óvodát.
A projekt a vártnál hamarabb, idén szeptember 13. án befejezödött a Harcon Építés Kft. gyors és kiváló munkájának köszönhetöen, így az óvodások már az idei tanévet is egy modern, a 21. század, és nem utolsó sorban a szülök, igényeit teljes körüen kielégítö intézményben kezdhetik. Az esélyegyenlöség elvével összhangban az óvoda épülete komplex akadálymentesítésen esett át, és új szolgáltató helyiségekkel is kiegészült, elég csak az újonnan kialakítandó tornaszobát vagy logopédiai foglalkoztatót említenünk.

A projekt részeként nemcsak az épületet bövítették és újították fel, hanem egy jelentös mértékü eszközbeszerzésre is sor került, mely érintette a konyhát és az új csoportszobák bútorzatát is. Az önkormányzat a teljes megújítás érdekében, szintén saját eröböl elvégeztette a régi épület fütéskorszerüsítését, elektromos hálózatcseréjét, belsö festését, valamint az új épületrész függönyözését is.